Metod för att planera en aktiv kårstämma/årsmöte

För att kunna arrangera en kårstämma/årsmöte där hela kåren känner sig välkommen samt kan förstå och känna sig delaktiga.

Ålder: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout
Upplägg: Planering
Mål: Förståelse för omvärlden, Kritiskt tänkande
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Om ni har gott om tid kan man även först leka att man genomför en traditionell kårstämma där ordförande leder mötet i plenum. Vid genomförandet kan man även använda de klassiska formuleringarna och samtidigt beskriva vad de innebär. När scouterna genomför den klassiska stämman upplever de ofta att den är tråkig och svår att förstå, därmed finns det ett intresse för att förändra den. Om ni ej hinner med denna del kan du som ledare beskriva hur stämma brukar fungera och beskriva en del fördelar och nackdelar.

 

Dela in er i fyra patruller och berätta att scouterna nu ska hjälpas åt att planera er nästa kårstämma. Denna kårstämma ska bli årets höjdpunkt och alla i kåren ska känna sig välkomna samt vilja vara med. Varje grupp får förbereda varsin del och sedan presentera det för varandra. Uppmuntra gärna scouterna till att presentera sitt grupparbete genom en sketch eller collage. Dela ut en lapp med uppgiften till varje patrull.

 

1. Skriv en inbjudan som lockar alla medlemmar i kåren till kårstämman.

 • Vilken information behöver finnas för att alla ska vilja komma?
 • Hur ska inbjudan se ut för att locka alla att komma?
 • Hur kan ni anpassa inbjudan så att alla känner sig välkomna?
 • Vem ska få inbjudan och hur ska den se ut?

 

2. Planera en kårstämma utifrån tid, plats och aktiviteter så att alla vill och kan komma.

 • Var någonstans ska stämman vara för att locka så många som möjligt?
 • Hur ska det se ut i lokalen? Hur ska det vara möblerat och utsmyckat?
 • Vilken tid på året, vilken dag i veckan och när på dagen bör kårstämman vara för att så många som möjligt ska vilja och kunnka komma?

 

3. Vilken eller vilka aktiviteter ska ni lägga samtidigt som stämman för att locka fler att komma?

 

4. Hur kan ni få media intresserad av er kårstämma och vilket budskap vill ni förmedla till dem?

 • Vilka media vill och kan ni attrahera?
 • Hur kan ni komma i kontakt med dem?
 • Finns det någon på kåren som har kontakt med någon tidning?
 • Vilken bild av er kår och er stämma vill ni förmedla till omvärlden?
 • Vad är bra och vad är mindre bra att lyft fram?
 • Hur vill ni att folk ska reagera och tänka när de läser/hör om er?
 • Om en tidning eller radio kommer, vem ska de träffa och prata med?
 • Vilken bild vill ni förmedla och hur ska ni göra det?

30-45 minuter brukar vara lagom för övningen, därefter återsamlas ni och presenterar era förslag för varandra. Låt gärna de andra grupperna få fylla på varandras idéer efter varje presentation.

 

Material

Papper & färgglada pennor

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.