Ånga, imma, dimma, regn och snö

En lek där scouterna lär sig mer om vatten i olika former.

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout
Upplägg: Lekar
Mål: Fysiska utmaningar
Tidsåtgång: 5-15 min
Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Först lite repetition av vattnets olika ”aggregationstillstånd” - i vilka former man kan se vatten.

 

  • Ånga = alla springer runt en och en, virvlar runt
  • Imma = två och två kondenseras på väggarna i rummet
  • Dimma = två och två svävar runt i molnet
  • Regn = vatten = tre och tre sitter trångt på golvet
  • Snö = tre och tre ligger ner på golvet, huvudena ihop, armarna ihopkrokade och fötterna utåt som en snöstjärna

 

En ledare ropar ut de olika tillstånden och alla andra försöker hänga med

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.