Handelsresa

Öva segling och manövrering med denna lite mer avancerade lek.

Ålder: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Friluftsliv sjö
Mål: Aktiv i gruppen, Problemlösning
Tidsåtgång: Halvdag
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers

Genomförande

Besättningarna får hämta last i en hamn och segla till en annan där de kan byta sig till ny last. Mest bytt gods och längst seglad sträcka premieras. Krydda med tull som är en båt som går fram och tillbaka efter hur en tärning slumpar fram tider. Krydda också med kapare som slår en tärning och paddlar dess kompasskurs tills de når en begränsningslinje då de slår fram nästa kurs.

Material


Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.