Planera terminen-charader

För att komma igång med terminsplaneringen och samtidigt låta scouterna vara med och bestämma.

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout
Upplägg: Friluftsliv land, Planering
Mål: Aktiv i gruppen, Fantasi och kreativt uttryck
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Fungerar som vanligt charader. Ledarna har förberett ett antal lappar med påståenden på saker scouterna kan komma att få uppleva under terminen. Scouterna är indelade i två patruller eller fler. En från patrullen drar en lapp och försöker att med hjälp av kroppen få sina patrullkamrater att förstå vad som står på lappen.

Om patrullen efter en minut inte gissar rätt vad som står går frågan över till den patrull som först ger ljud ifrån sig att de kan.

Ex. En patrullscout eldar och snöret brinner av

Ex. Demokrati

Ex. Laga mat på stormkök

Efterår så pratar ni om de var någo som scouterna skulel vilja göra, något de inte vill göra och om de har fler ideer.

Material

Lappar med påståenden om saker som kan hända under en scouttermin.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.