Avspänning

Genom att lära sig avspänning kan scouternas välbefinnande öka genom exempelvis bättre sömn. Kan även användas som stresshantering.

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout
Upplägg: Reflektion och andakt
Mål: Ta hand om sin kropp
Tidsåtgång: 15-30 min
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Funktionär leder avspänningen genom muntliga instruktioner (se bilaga).

Deltagarna skall helst inte somna.

Material

Varmt rum, ombonad miljö, ev. levande ljus. Mjukt underlag att ligga eller sitta på, exv. liggunderlag. Lugn, avkopplande musik.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.