Äventyrarna lär Upptäckarna att elda

Äventyrarna får öva på ledarskap och upptäckarna får lära sig att elda och får en möjlighet att få en personlig relation till äldre scouter.

Skapad av: Programgruppen
Ålder: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout
Upplägg: Friluftsliv land
Mål: Aktiv i gruppen, Ledarskap, Relationer
Tidsåtgång: 2-3 timmar
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers

Genomförande

Informera Äventyrarna och bestäm ett tillfälle och ge yttre ramar som tid och plats. Poängtera att syftet med aktiviteten är att lära upptäckarna att elda, se till att alla får möjlighet att pröva. Eventuellt kan man göra faddersystem för att försäkra sig om att alla får utrymme. Det är lämpligt att äventyrarna får fixa materialet, förbereda ved etc.

 

Dela upp Äventyrare och Upptäckare i lämpliga smågrupper, två och två eller det som fungerar bäst för att få ett personligt möte. Låt Äventyrarna instruera om val av lämplig eldplats, hur man hittar bra tändmaterial, hur man bygger upp en eld, säkerhet (släckningsmaterial), hur man tänder och vad man ska tänka på när man släcker.

 

Det är positivt om det finns möjlighet att låta alla grupper tända en eld, annars får man, när alla fått instruktioner avdela några som fixar säkerheten, några som fixar eldstad, några som bygger upp elden etc.

 

Avsluta med gemensamt fika där elden används. Genom att fixa fika får elden ett syfte. Låt några av Äventyrarna fixa vatten till choklad/te och några leka en lek med Upptäckare.

 

Tips! Låt Äventyrarna ta deltagandemärket "Förebilden" inom ramen för detta mötet, planeringen innan och reflektionen efter.

 

Att tänka på

Behövs gott om yta för att många smågrupper ska kunna bygga sin egen eld (dock utan antändning). Ju fler eldar som kan tändas desto bättre, i slutänden kan man samlas kring en brasa ändå.

Anpassa smågrupperna efter Äventyrarnas förmåga att ta uppgiften på allvar.

 

Scoutmetoden

Genom att dela upp scouterna i små grupper får alla möjlighet att lära genom att göra (learning by doing).

För Äventyrarna blir det ledarskapsträning (lyssnande och stöttande ledarskap), övning i att anpassa instruktionerna till situationen, medan syftet för upptäckarna är att få göra saker tillsammans med och att lära känna äldre scouter.

 

Säkerhet

Var noggrann med säkerheten kring verktyg och eld.

 

Material

  • Hinkar
  • Kniv
  • Förberedd ved
  • Tändstickor
  • Första förband
  • Fika

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.