Frame your life

Den här övningen handlar om vilka drömmar, farhågor, utmaningar och som man har som ung person i dag.

Ålder: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Diskussion, Teater musik och sång
Mål: Kritiskt tänkande, Relationer
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers

Genomförande

Såhär gör ni:
1.Tillverka en ”kortlek” av vanligt papper med ett av orden nedan på varje kort.
Kompisar, familj, kärlek, sex, droger, pengar, prylar, rädslor, skola, jobb.
2.Någon drar ett kort och läser upp det. Diskutera sedan i laget eller patrullen vilka de största utmaningarna inom det området är för er och för andra unga. Utmaningar kan vara både problem och svårigheter eller möjligheter.


Exempel:
En utmaning när det gäller kärlek kan vara att öppet våga visa vem man är kär i. Men det är även en möjlighet att man får bli kär i vem man vill.
Ett bra sätt att göra det är att alla först får några minuter för sig själva att tänka vad de själva tycker. Skriv ner några stödord eller rader för att hjälpa minnet. Prata sedan igenom era tankar i laget eller patrullen. Försök komma fram till vad ni som lag eller patrull tycker är viktigast.
3. När ni gått igenom alla kort är det dags för fas två. När ni diskuterat igenom alla kort, försök välja ut de saker som ni tycker är viktigast i hela gruppen eller som ni tror att många ungdomar tycker är viktigt. Har ni tid och lust får ni såklart jättegärna gå vidare med alla tankar! Var kreativa!
4. Gestalta eller avbilda det ni kommit fram till genom att fotografera eller filma det.
Exempel:
Patrullen eller laget har kommit fram till att en av de svåraste sakerna just nu är att vara säker på och vara öppen med sin sexuella läggning. Ni kan till exempel gestalta detta genom att fotografera två lagmedlemmar av samma kön som kramas eller ta en bild på en plansch från RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande).
5. Avsluta övningen med att diskutera vad och hur vi i Scouterna kan hantera det ni kommit fram till. Är det Scouternas roll att jobba med just den frågan som ni tycker är viktigast? På vilket sätt?

Att tänka på

Några saker att tänka på innan ni börjar
• Den här övningen kan bli ganska utelämnande och det kräver tillförlit till gruppen. Dessutom måste alla ta övningen seriös för att det ska fungera. Några tips för att öka den stämningen kan vara att fika samtidigt som ni genomför den första fasen. Dämpa också gärna belysningen och tänd några ljus eller så.
• Börja med att göra upp ett kontrakt på ett par punkter. Det räcker gott med ett muntligt kontrakt men se till att alla är med på det. Låt scouterna själva komma fram till det men ibland kan det behövas lite hjälp. Punkterna kan vara av typen: ”Vi skrattar inte åt andras förslag” eller ”Alla får tala till punkt”.
• En bra metod för att alla ska få och våga säga sitt kan vara att ge alla några minuter för sig själv först och skriva ner sina tankar och idéer på en lapp som sedan läggs i en urna. När ni sedan ska diskutera plockar ni upp lapparna igen och läser upp dem och pratar ihop er. Kom ihåg att det dock måste vara okej att lägga i en tom lapp eller skriva ”vet inte”. När ni sedan diskuterar får man, men behöver såklart inte säga att man skrivit lappen.

Säkerhet

Var säkra på att alla går med på att ni publicerar bilder och filmer på Internet.

 

Material

  • Papper och penna
  • Kamera/digitalkamera/mobilkamera/filmkamera
  • Rekvisita till foto eller film

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.