Dilemmahajk

Scouterna får möta en del moraliska dilemman och får en förståelse för hur problematiskt det kan vara att tvingas välja mellan olika alternativ.

Ålder: 15-19 år Utmanarscout
Upplägg: Hajk
Mål: Aktiv i gruppen, Egna värderingar, Kritiskt tänkande
Tidsåtgång: Flera dagar
Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Under en hajk får ofta patrullen stort eget ansvar. De får kanske orientera på egen hand, bestämma vilken mat som ska lagas samt välja plats för tex sitt vindskydd. De beslut patrullen tar gemensamt påverkar i första hand dem själva. Under denna hajk uppkommer dock situationer då patrullen behöver fatta beslut som gör att någon annan patrull påverkas vilket gör att det kanske inte alltid är självklart vad patrullen ska välja. Tanken är att patrullmedlemmarna ska tvingas fundera på vad de egentligen tycker om olika saker, lära sig att argumentera för sin åsikt och sedan kunna fatta demokratiska beslut. Patrullen kommer också behöva stå upp för och förklara för de andra patrullerna varför de valt på ett eller annat sätt.

 

Dilemman
Hajken börjar med att patrullerna får tävla mot varandra i en enkel tävling, det ska vara slumpen som avgör vilken patrull som vinner. Den vinnande patrullen får i uppgift att bestämma de andra patrullernas menyer för hajken. Ledarna har förberett olika menyförslag där det finns alltifrån ”lyxmenyn” till en väldigt simpel, men fullgod meny. Ledarna har också handlat all mat och delat upp dem efter de olika menyerna.

 

När alla patruller fått sina menyer och tillhörande mat är det dags för en ny tävling. Även denna gång avgör slumpen vem som vinner. Vinnarna ska nu bestämma vilken sträcka de olika patrullerna ska färdas. Ledarna har förberett olika turförslag som de markerat på olika kartor. Det ska tydligt framgå att turernas sträckning skiljer sig markant åt. Någon patrull får gå väldigt kort medan en annan patrull får gå mycket längre. Alla har dock samma återsamlingsplats och på denna plats ska de sedan slå läger. Var tydlig med att ingen får börja slå läger förrän alla patruller är på plats.

 

Om ni vill lägga in ytterligare ett dilemma och kanske hjälpa den patrull som fick det mycket långa turförslaget kan ni i hemlighet göra upp med denna patrull att ni kör dem eller transporterar deras  packning en bit av sträckan. Det viktiga här är att de andra patrullerna inte får reda på detta. Ni säger till patrullen att de själva får bestämma om de vill berätta om transporten för de andra eller om de vill behålla det som deras lilla hemlighet.

 

När alla patruller anlänt till slutmålet är det åter dags för en tävling. Den här gången får de som vinner bestämma hur alla patrullers lägerplats ska se ut. Ledarna har förberett så att ett vindskydd med granris i redan står uppställt på en fin plats. En annan patrull får tillgång till ett lättviktsvindskydd medan den tredje kanske bara får tillgång till en presenning. Patrullerna får gott om tid för att ordna sina vindskydd och laga sin kvällsmat. Berätta att ni planerar att ha en gemensam lägereld på kvällen.

 

Dags att bryta
Det är alltid jobbigt att bli utsatt för orättvisor och det är också jobbigt att vara den som bestämmer vilka som får förmåner och vilka som får de sämre förutsättningarna. Därför är det viktigt att ni som ledare hela tiden är medvetna om vad som händer bland scouterna. Var extra noga med att välja lagom stora orättvisor, det får aldrig bli så att någon på riktigt far illa. Det är en svår balansgång och diskutera och fundera tillsammans  i ledarpatrullen vilka utmaningar just era scouter klarar av.

 

Det är också viktigt att scouterna utsätts för dessa dilemman och orättvisor en begränsad tid. Fundera på hur länge era scouter klarar av dessa utmaningar. Det är dock viktigt att bryta ”dilemmaaktiviteten” innan scouterna går och lägger sig.

 

Ett sätt att bryta övningen kan vara att under lägerelden berätta om hur ledarna tänkt när de planerade hajken. Låt scouterna få berätta hur de tycker att dagen varit. Avsluta samtalet med en gemensam sångstund och kanske ett stämningsfullt ljusspår. För att riktigt markera att övningen är slut kan ledarna ordna så att de finns en belöning för varje patrull när de kommer tillbaka till sitt vindskydd.

 

Knyta ihop hajken
Den avslutande dagen börjar med gemensam frukost. Alla hjälps åt med att riva lägret. Därefter är det dags att bege sig hemåt. Dela in scouterna i nya patruller. Under vandringen får de nya patrullerna i uppgift att berätta och förklara för varandra hur de upplevde gårdagen. Förslag på diskussionsfrågor att skicka med finns längre ner på sidan.

 

Att tänka på
Låt scouterna diskutera hajken någon månad efter att den genomförts. Det är stor sannolikhet att det då kommit fram nya funderingar och känslor som inte lyftes under hajken. När frustrationen över att ha blivit orättvist behandlad lagt sig är det möjligt att se på hajken med andra ögon.

  • Hur kändes det att bestämma vilka förutsättningar de andra patrullerna skulle ha?
  • Var ni eniga i patrullen när ni skulle ge ut förutsättningarna? Berätta hur ni resonerade.
  • Var det någon gång du blev riktigt arg/besviken? Berätta.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.