Den vita pricken

För att alla ska känna sig välkomna i scouterna är det viktigt att prata om utanförskap och få deltagarna att tänka efter vad utanförskap och gemenskap innebär

Ålder: 10-12 år Upptäckarscout
Upplägg: Diskussion, Lekar, Samhällsengagemang
Mål: Egna värderingar, Kritiskt tänkande
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 8-15 pers

Genomförande

Be deltagarna blunda, fäst en klisterlapp i pannan på varje deltagare. 1 lapp skall vara vit, de övriga i olika färger med 3-4 lappar i samma färg. Säg därefter till deltagarna: ”Nu får ni titta. Ni ska nu bilda grupper med fyra personer i varje grupp.” Ganska snabbt kommer deltagarna att upptäcka att några passar in och några är utanför. Förmodligen vill de bilda grupper med de personer som har samma färg på pricken. Sätt dig ner med gruppen och prata om det upplevda.

Fundera tillsammans i gruppen:

• Hur kändes det att hitta någon med samma färg som du?

• Hur kändes det, för personen med vit prick, att inte träffa någon med samma färg?

• Hjälptes ni åt att bilda grupper eller hur gjorde ni?

• Vilka grupper tillhör ni? T.ex. scouter, fotboll, skola och familj…

• Får vem som helst vara med i de grupperna?

• Vem bär ”vita prickar” i vårt samhälle? Och hur kan vi hjälpa dem?

Tänk på att inte ge den vita pricken till någon i gruppen som redan är utanför. Känner du inte gruppen – fråga någon annan ledare. Det är viktigt att övningen inte blir bevis på normer i gruppen utan en ifrågasättare av normer i allmänhet. Beroende på gruppens ålder kan ni också diskutera att du som ledare bara sa till scouterna att bilda grupper, men inte hur detta skulle göras. Hur kommer det sig att vi sorterar oss med dem som är lika och utestänger de som är olika? Grupperna skulle kunna bestå av en röd, en grön, en gul och en vit – då skulle den vita bli exklusiv och inte utanför…

Material

Lika många färgade klisterlappar som det är deltagare; en vit lapp samt 3-4 lappar av respektive färg för övriga färger.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.