Cykelmemory med bilder och text

En aktivitet där scouterna får öva upp sin koncentration och sitt minne.

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout
Upplägg: Diskussion, Lekar, Utomhus
Mål: Aktiv i samhället, Känsla för naturen, Problemlösning
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers

Genomförande

Denna aktivitet fungerar bra som utgångspunkt för diskussioner om cykling, trafik, trafikregler och olika transportsätt samt klimatförändring.

Förbered memoryspelet som vanligt, dvs. blanda korten och sprid ut dem upp och ner. Varje spelare vänder i tur och ordning två kort. För att en spelare ska få ett par måste ett kort innehålla en förklarande text som passar bilden på det andra kortet. Om spelaren får ett par får hen behålla korten och fortsätta vända. När korten inte matchar varandra är det nästa spelares tur. Den som har flest par när korten är slut har vunnit.

Anpassa antalet par som används i spelet beroende på hur mycket tid ni har och hur många spelare ni är.

Gå igenom reglerna tillsammans innan så alla kan dem.

Material

Bilderna som du har skrivit ut och klippt ut. Laminera om du vill.

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.