Påverkan med hjälp av de Globala Hållbarhetsmålen

Utforska FNs globala hållbarhetsmål. Aktiviteten har tagits fram av WAGGGS för aktivitetspaketet för World Thinking Day 2018.

Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout
Upplägg: Diskussion, Planering
Mål: Aktiv i samhället, Kritiskt tänkande
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler

Genomförande

Mer än 40% av världens befolkning är mellan 10 och 24 år - det är den största ungdomsbefolkningen någonsin. För att lösa världens problem behöver denna generation veta vilka problemen är. Hundra miljontals människor har inte tillräckligt att äta, kvinnor tjänar fortfarande mindre än män och har färre rättigheter, djur- och växtarter försvinner i allt snabbare takt och klyftan mellan rika och fattiga ökar. FNs globala hållbarhetsmål skapar ett ramverk för att titta närmare på de mest akuta frågorna.

Alternativ 1

Om du inte känner till hållbarhetsmålen sedan tidigare finns det flera användbara länkar här nedan att titta på. Här finns bra aktiviteter ni kan göra tillsammans på avdelningen eller i patrullen.

Alternativ 2

Gör detta alternativ om ni redan har kunskap om de globala hållbarhetsmålen. Fundera över hur mycket ni har bidragit till målen i er verksamhet:

 1.     Häng upp ett snöre över rummet, likt en tvättlina, högt nog för att alla ska kunna nå. Sätt de 17 målen på snöret.
 2.     Titta på aktiviteterna ni gjort senaste 6-9 månaderna. Prata om vad ni gjort - har vi gjort något annat vi missat? Vad gjorde vi på sommarens läger eller hajken? Hjälps åt att fylla på med saker på listan med aktiviteter.
 3.     matcha aktiviteterna med de mål som ni tycker att de passar in på. Gruppen har fem minuter på sig att matcha ihop aktiviteterna med olika mål. Låt dem matcha aktiviteterna en i taget, antingen tillsammans eller att en person i taget sätter upp en aktivitet på ett mål. Vissa aktiviteter kanske matchar flera mål - det är helt ok!
 4.     Titta på vilka mål som fått flest lappar med aktiviteter. Diskutera i gruppen: är detta något ni vill och behöver jobba mer med eller finns det något mål som inte fått några lappar alls?
 5.     Välj ett av målen och gör en brainstormingövning där ni tar fram förslag på aktiviteter ni skulle kunna göra för att bidra till målet.

Diskutera i gruppen:

 •     Vem mer kan vi bjuda in för att skapa förändring? Vänner, familj, skolan, lärare..?
 •     Vad gör kommunen för att arbeta med er fråga?
 •     Finns det något ni kan göra för att uppmärksamma andra på frågan?

Fortsätt genom att göra ett projekt på er avdelning eller i patrullen. Titta på materialet som finns för projektarbete för äventyrare, utmanare och roverscouter på Leda Scouting-sidorna på Scoutservice.se eller i respektive åldergrupps bok.

Material

Smartphones, plattor eller datorer med internetuppkoppling (för alternativ 1)

Du behöver också se över och skriva upp alla aktiviteter ni gjort senaste månaderna på avdelningen.

Tråd/snöre

målar

FNs globala hållbarhetsmål utskrivna på A4 (gärna inplastade). Du hittar dem här: http://www.globalamalen.se/material/

 • Vem mer kan vi bjuda in för att skapa förändring? Vänner, familj, skolan, lärare..?
 • Vad gör kommunen för att arbeta med er fråga?
 • Finns det något ni kan göra för att uppmärksamma andra på frågan?

Kommentarer

Rapportera fel

Eventuellt en skärmdump på felet.